LIVELIFESTORE.SE

"BÖCKER SOM GER DIG LIFE-GO"

.

.

 NISCHER

MINDSETS ÄR DE MULTIPLA SÄTT SOM DINA SINNEN UPPFATTAR,

KÄNNER, TÄNKER OCH REAGERAR PÅ. VI HAR MINDSETS BÖCKER

SOM KOMMER ATT GE DIG EN "MAKESHIFT" I DE PRIVATA OCH PROFFESSIONELLA LIVSFÖRHÅLLANDENA.

 EKONOMI  JOBB  STUDIER

DU JOBBAR MED INNOVA SINNESTEKNIKER, POSITIVA EKONOMI, ARBETS OCH STUDIE MINDSÄTT. DU HÄMTAR NYA SINNESETS I KATEGORIN MED META KODER. DU UNDERHÅLLER DIN KONSTANTA SUCCELOOP.


HÄLSA  KOST  MOTION

HÄLSA, KOST OCH MOTION KAN MAN ARBETA MED TILL DET

INFINITA. MED MINDSETS KODERNA KAN DU I SNABB HASTIGHET TA IN ETT MER ADAPTERAT HÄLSO, KOST OCH MOTIONSSÄTT SOM BYGGER PÅ HYPER STRUKTURERADE MINDSETS FUNKTIONER.

KÄRLEK  RELATIONER

KÄRLEK OCH RELATIONER ÄR I FOKUS MED EMOTIONALSETS,

DINA KÄNSLOSÄTT. DESSA KAN DU FÖRBÄTTRA, BYTA UT OCH EFTERDESIGNA MED KÄRLEKS OCH RELATIONSKODERNA. DU REKONSTRUERAR DINA KÄRLEKS OCH RELATIONS MINDSETS.

LITTERATUR

KURSMATERIALET FÖLJER EN SERIE AV ALPHA-META 1-3,

MED STIGANDE KUNSKAPSNIVÅ DÄR 1 ÄR GRUNDKURSEN.

DU FÅR GÖRA EGENTEST UNDER KURSEN FÖR ATT FÖLJA

DITT KUNSKAPSUPPTAG OCH DIN KURSFÖRSTÅELSE.MINDSET


MINDSETS BASERAT PÅ TILLVÄXT OCH INLÄRNING

STÄLLS MOT MINDSETS SOM DET GENETISKA OCH "OFÖRÄNDERLIGA". TILLSAMMANS UTGÖR DE

EN BIOPOTPURRI AV FLUKTUERANDE MINDSETS.

ALLA MINDSETS HAR FÖRÄNDRINGSMÖJLIGHETER.

VI FRAMSTÄLLER NYA "SETS" MED MINDSETS SHIFTS

I DE OLIKA KATEGORIERNA. VI ANVÄNDER DE

UNIVERSELLA KUNSKAPSBANKERNA.

EN INSPIRERAD DELTAGARE


"KURSER SOM FRÄSCHT ÄNDRAR OCH LJUSHASTIGHETS-BYGGER NYA MINDSETS"
KONSTANTA MINDSETKURSER


VI TILLVERKAR MINDSETKURSER MED EN ACCELERERANDE SVÅRIGHETSGRAD. VI HOPPAS ATT KURSERNA FRAMKALLAR EN MAXIMAL ENERGI

OCH MINDEVOLUTION FÖR ATT DU SKA KUNNA EXPANDERA TILL EN INITIATIVFULL HYPER MINDSETTARE. BLI "MINDHAPPY".